Chào mừng bạn đến với website Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng​

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Cập nhật: 20-04-2018 10:32:03 | Báo cáo tài chính | Lượt xem: 1460

Chi tiết sơ yếu lý lịch của các ứng viên vào HĐQT và BKS

Đơn đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT/BKS của nhóm cổ đông

Đơn đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT/BKS của bà Nguyễn Thị Thúy

Đơn đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT/BKS của ông Phạm Kỳ Hưng

Mẫu đơn ứng cử tham gia vào HĐQT/BKS

Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/BKS

Mẫu biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch

Dự thảo báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tờ trình số 01: Về việc thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2018

Tờ trình số 02: Về ciệc thông qua BCTC năm 2017 và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Tờ trình số 03: Về việc phê duyệt kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2017, các chỉ tiêu tài chính 2018 và các vấn đề khác

Tờ trình số 04: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Tờ trình số 05: Về việc báo cáo thù lao (phụ cấp) của HĐQT và BKS năm 2017

Tờ trình số 06: Về việc góp vốn liên doanh với đối tác Parnas của Hàn Quốc để xây dựng dự án khu căn hộ cao cấp cho người nước ngoài thuê tại Bắc Ninh

Tờ trình số 07: Về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

Tờ trình số 08: Về việc thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Dự thảo quy chế bầu cử HHDQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS


Hỗ trợ khách hàng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúng tôi hân hạnh được giải đáp thắc mắc cho bạn!

Ban quản lý tòa nhà Htower
Ban quản lý tòa nhà Htower
0225.2811118

hacotower@gmail.com

Thông tin với cổ đông
Thông tin với cổ đông
Mrs Thường 0986198689

haco3vn@gmail.com

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến 471

Hôm nay 471

Hôm qua 0

Tháng trước 0

Tổng truy cập 9848