Chào mừng bạn đến với website Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng​

Về chúng tôi img
Về chúng tôi
Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 3270/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 20 tháng 12 năm 2002.

Xem thêm
Về chúng tôi img
Dự án đầu tư Xem thêm

Video

Đối tác và liên kết
2345Partner